top of page

The Art of Music (1)

Updated: Aug 4, 2021

The Art of Music


เรื่อง: พงษ์พันธ์ จันทร์เนตร์

เรียบเรียง: ศิริรัตน์ กตัญชลีกุล

ชื่อภาพ: Bali Dance

ศิลปิน: ยุทธศักดิ์ วังไพศาลดนตรีจะเป็นศิลปะได้อย่างไร


เวลาเราฟังดนตรีมักมีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ดนตรีนำพาอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เข้าไปหาความงามและความดีงาม ดนตรีที่ดีจะประกอบด้วยสัมพันธภาพที่มีจินตนาการเป็นตัวเชื้อเชิญหรือเป็นสะพานทอดผ่านความคิดของผู้ประพันธ์ไปสู่คนฟัง

ผลการได้ยินจะเกิดเป็น ‘สภาวะอารมณ์ที่พริ้วไหว โปร่งเบา เป็นอิสระ และตัดขาด’ ซึ่งนั่นก็คือ “ธรรมชาติของความดีงาม” นั่นเอง และเมื่อผลการได้ยินเป็นเช่นนี้ ผู้ฟังก็จะรู้สึกเพลิดเพลิน อีกทั้งยังนำพาอารมณ์ของผู้ฟังให้ท่องไปในจินตนาการตามที่ผู้ประพันธ์รังสรรค์ขึ้นมาได้

ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าคนจะแสวงหาอะไรก็ตามแต่ คุณจะเล่น Rock Heavy Metal หรือแม้แต่ Classical คุณก็ต้องเดินทางไปหาอารมณ์นี้


สภาวะแห่งอารมณ์นี้สำคัญไฉน

Impression มองว่าสำคัญมาก เป็นที่พึ่งของมนุษย์ได้ มันสามารถนำพามนุษย์ให้มองเห็นความจริงและความงามไปพร้อมกัน คุณจะเห็นความจริงผ่านความงามทางดนตรี เมื่อดนตรีพาคุณเข้าไปสู่ความสงบของจิตใจ พร้อมทั้งได้เหนี่ยวนำให้มนุษย์รู้ว่าสิ่งนี้เป็นความสงบของจิตใจแล้ว คุณก็จะสัมผัสได้ว่าสิ่งนี้เป็นความสุขที่ปราณีต ที่ยึดถือได้ พึ่งได้ และในขณะเดียวกันสภาวะของการตัดขาดและความเบาก็จะเกิดตามมาด้วยกัน


ศิลปะในดนตรีจะช่วยเยียวยาจิตใจของมนุษย์ได้


สภาพจิตของมนุษย์เต็มไปด้วยความหน่วงเหนี่ยว ความละไม่ได้ รู้ว่าไม่ดีก็หนีไม่ได้ เต็มไปด้วยภาระผูกพันธ์ต่างๆ นาๆ ที่พันธนาการตัวตนไว้ ศิลปะในดนตรีจะช่วยปลดเปลื้องพันธนาการเหล่านั้น นั่นก็คือ เมื่อได้ฟังแล้วจะรู้สึกหลุดและสามารถละทิ้งพันธนาการเหล่าไปได้ชั่วขณะ ตรงนี้เองที่มนุษย์จะได้สัมผัสอารมณ์นั้น อารมณ์เบา ผ่อนคลาย

ชีวิตของคนเราผ่อนคลายยาก และด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เยอะแยะมากมายในปัจจุบัน เมื่อเราได้ฟังดนตรีที่ดีแล้วนั้น มันจะนำพาให้ไปเจออารมณ์โปร่งเบา ให้เรามองโลกในแง่ดี ให้เรามองโลกไปในทางให้อภัย สลัดทิ้งซึ่งความกลัวออกไป ในชั้นนี้นอกจากดนตรีจะดำรงอยู่ในระดับของการสื่ออารมณ์แล้ว ยังนำพาให้เกิดการเห็นโลกเห็นชีวิต


สภาวะเช่นนี้ Impression ถือว่าเป็นแนวทางของการเดินทางหรือการค้นหาบนเส้นทางสายดนตรีขั้นสูงที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้
ชื่อภาพ: บังใบ

ศิลปิน: ยุทธศักดิ์ วังไพศาล

62 views0 comments

Comments


bottom of page