top of page

Music & Sound ในทัศนะของอิมเพรสชั่น

Updated: Sep 6, 2021


เรื่อง พงษ์พันธ์ จันทร์เนตร์

เรียบเรียง ศิริรัตน์ กตัญชลีกุล

เมื่อ Impression พูดถึงเรื่องซาวน์ดก็จะคุยกันใน 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นด้านการเรียบเรียงดนตรี ก็คือการจัดองค์ประกอบของเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการผสมผสานเสียง (mixing) ส่วนที่สองจะเป็นด้านเทคนิคในการจัดการผสมผสานเสียง ซึ่งในส่วนนี้จะมี sound engineer เป็นผู้ดูแล ปัญหาที่ sound engineer มักจะพบเจอคือเรื่องของย่านความถี่ทับซ้อน เสียงรบกวน (noise) หรือคุณภาพของสัญญาณ เป็นต้น

เวลาที่เราพูดถึงซาวน์ด (sound) เรามักจะเล็งไปที่ผลของการได้ยิน ฉนั้น ในการจัดองค์ประกอบของเสียงหรือการมิกซ์เพลง เรามักจะเน้นไปที่บรรยากาศของเพลงและบรรยากาศของดนตรี เมื่อหากได้ฟังแล้วจะนำผู้ฟังไปสู่บรรยากาศของการฟัง หรือทำเกิดอารมณ์ไปในทางใดทางหนึ่ง แล้วในการสร้างความชัดเจนของมิติของเสียง หรือการจัดการย่านความถี่ทับซ้อนที่ดี ไม่ให้เกิดความพร่ามัว ก็จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกไปกับบรรยากาศของดนตรีนั้นๆ ตามไปด้วย ซึ่งเทคนิคตรงนี้ก็จะเกิดร่วมไปกับแนวคิดในการทำต้นฉบับหรือมาสเตอริ่งอีกด้วย


บรรยากาศเพลงของอิมเพรสชั่น

บรรยากาศเพลงของอิมเพรสชั่นจะเป็นสไตล์ดนตรีโปร่งเบา โรแมนติค โดยเฉพาะความปิ้งปั๊งสดใสของเครื่องเคาะที่ฟังแล้วทำให้เกิดอารมณ์ฟุ้งฝัน เราเน้นที่ embience sound แต่ไม่นิยมซาวน์ดที่หนักหรือแน่น หรือที่ต้องอาศัยแรงกดของ compressor เข้ามาจำกัดเพดานของเสียง


อิมเพรสชั่นนิยมมิกซ์ซาวน์ดในแบบของยุค 40 โดยเน้นรายละเอียดของเสียงร้องเป็นหลัก แล้วในส่วนของรายละเอียดของดนตรีเป็นเพียงแค่คงอารมณ์ของเส้นทางทางดนตรีเท่านั้น ที่ซึ่งไม่จำเป็นต้องชัดเจนในทุกๆ เครื่องดนตรี ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเราพบว่า เสียงร้องของคนมีความมหัศจรรย์มาก เป็นเสียงที่ทรงพลังแต่มีความพริ้วไหว มีชีวิต มีความตรงไปตรงมา สามารถสื่อถึงจิตวิญญาณได้ ดังนั้น หากเราสามารถสื่อเสียงร้องนั้นออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วนั้น บางทีเราจะรู้สึกได้ว่าผู้หญิงหรือนักร้องคนนี้มีชีวิตเป็นอย่างไร มีความเศร้าหรือความสุขอย่างไร เราจะรู้สึกได้จากตัวโน๊ตที่ถูกสื่อสารออกมา โน๊ตบางตัวแฝงด้วยอารมณ์ขุ่นมัว แต่โน๊ตบางตัวก็มีความร่าเริง โน๊ตบางตัวก็มีความลับแอบซ่อนอยู่ เป็นต้น


เราใส่ใจกับเสียงร้องมาก เรามักใช้ EQ เป็นเครื่องมือในการสร้างจินตนาการกับเสียงร้อง แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นในการสร้างจินตนาการในเสียงร้องก็จะอิงอยู่กับบุคลิกหรือลักษณะอุปนิสัยนิสัยของผู้ร้องเป็นหลัก เช่น เป็นคนน่ารัก เป็นคนอ่อนหวาน หรือเป็นคนปากจัด เป็นต้น เราก็จะอาศัย EQ ขยับไปตามบุคลิกนั้นๆ


เพลงของ "อิมเพรสชั่น" ส่วนใหญ่มาจากเสียงในตัวของผู้แต่งที่เกิดขึ้นจากสภาพจิตใจและอารมณ์ในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตที่อยู่ในความทรงจำ จึงทำให้ซาวน์ดของอิมเพรสชั่นที่ได้ยินๆ กันอยู่นี้จะเป็นซาวน์ดในอดีตที่ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคนี้อย่างแน่นอน
Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page