Inspiration by Impression เกิดขึ้นจากกลุ่มนักดนตรีและทีมงานที่มีความฝันในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงร่วมกัน และตั้งใจที่จะทำฝันนั้นให้สำเร็จ จึงได้ร่วมกันทั้งในด้านนักร้อง นักดนตรี และเพื่อนๆ ช่วยกันจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำดนตรี ตลอดจนกระทั่งเงินทุนสนุบสนุนการทำงาน ซึ่งในขั้นแรกประสบอุปสรรคทั้งด้านเครื่องมือเครื่องใช้ เนื่องจากยังไม่เคยมีประสบการณในภาคสตูดิโอมาก่อน แต่ด้วยความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจจึงทำให้อุปสรรคต่างๆ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

 

001 ฟ้าๆฝนๆ (Fa Fa Fon Fon)-ชุติมา แก้วเนียม Chutima Keawnium

002 ลอยฝัน (Loi Fun) - คมสันต์ อึ้งประเสริฐ Komsan Euangprasert

003 ราตรี (Ratree) - วราภรณ์ เหลืองพานิช Waraporn Leangpanich

004 รอฝน รอเธอ (Ror Fon Ror Thur)- ชุติมา แก้วเนียม Chutima Keawnium

005 คอย (Khoi) - วราภรณ์ เหลืองพานิช Waraporn Luaengpanich

006 เพ้อ (Phur) - คมสันต์ อึ้งประเสริฐ Komsan Euangprasert

007 กวีพระจันทร์ (Kawee Prachan) - วราภรณ์ เหลืองพานิช Waraporn Luaengpanich

Inspiration - LP CD

SKU: 0701807604346
฿550.00Price
 • ราคาข้างต้นไม่รวมค่าจัดส่ง (Shown price is excluded shipping cost.)

  1.  ค่าจัดส่งภายในประเทศ 50 บาท (For domestic, postage & packing fee cost THB50.)

  2. ค่าจัดส่งต่างประเทศขึ้นอยู่กับค่าบริการของบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ (For international shipping fee will be charged an actual cost from shipping company.)

 • การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้  (Goods are eligible returned and exchanged under following conditions)

   

  1. สินค้าเสียหายเนื่องจากการขนส่ง  (Good is damaged during delivery.)

  2.  สินค้าที่ส่งคืนต้องอยู่ในสภาพเดิมที่ยังไม่ถูกใช้งาน (The item must be unused and in the same condition that you received.)

  3. ส่งคืนค้าที่เสียหายคืนภายใน 7 วัน (Returned the damaged item within 7 days.)

  4.  ผู้ซื้อจะรับผิดชอบค่าจัดส่งคืนสินค้า (Customer is subjected to take care of shipping fee for the returned item.)

© 2021 by Impression Sound TH. (+66) 81 597 6632