top of page

ขั้นตอนการสั่งซื้อ 

1. กดเลือกอัลบั้มที่ต้องการ

2. กรอก email พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง 

3. เลือกวิธีการชำระเงิน “บัตรเครดิต” หรือ “Paypal” หรือ “โอนผ่าน

    บัญชีธนาคาร (manual payment)”

4. กรณีชำระเงินด้วย 

       -  "บัตรเครดิต” หรือ “Paypal” ระบบจะทำการยืนยันการสั่งซื้อและ

          ยืนยันการชำระเงินบนหน้า website และ email ของท่าน

       -  “โอนผ่านบัญชีธนาคาร (manual payment)” ระบบจะยืนยันคำสั่ง

          ซื้อพร้อมบัญชีธนาคารสำหรับชำระเงินบนหน้า website และ email

          ของท่าน เมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งภาพสลิปโอน

          เงินมาทาง inbox บน website / admin จะตอบกลับยืนยันการ

          ชำระเงิน

5. สินค้าจะถูกจัดส่งให้ภายใน 3 วันทำการ

6. โปรโมชั่นจัดส่งฟรีภายในประเทศจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2564

bottom of page