About us (th)

 

IMPRESSION SOUND STUDIO

 

เป็นสตูดิโอเล็กๆ ขนาดกระทัดรัด ผลิตผลงานเพลงไทยร่วมสมัยที่เน้นถึงความประณีต ความไพเราะของเนื้อร้องและทำนองรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียง เรามีแนวทางในการทำเพลงที่มีลักษณะเฉพาะในแบบของตัวเอง เรามองว่าการทำเพลงไม่ใช่แค่คนทำเพลงจะต้องมีความรู้เรื่องเพลงเท่านั้น แต่คนทำเพลงยังต้องมีความรู้เรื่องการดำเนินชีวิต เรื่องจิตใจหรือเรื่องนามธรรมอื่นพร้อมกันไปด้วย

พูดกันง่ายๆ ในเรื่องการทำงานเพลงของ “by Impression” ก็คือ 

“การทำจิตใจให้สงบ ให้ผ่องใส ให้แจ่มใส สามารถดำเนินชีวิตให้เรียบง่ายและเป็นธรรมดา”

Inspi CD Cover V.1

อันที่จริงแล้วสตูดิโอนี้เกิดขึ้นมาได้ ก็เนื่องจากอานิสงค์ของงานเพลงในอัลบั้ม Inspiration ซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกภายใต้นามปากกาว่า “by Impression”

เรื่องมีอยู่ว่าแต่เดิม Inspiration ถือกำเนิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจของ คุณพงษ์พันธ์ จันทร์เนตร์ แล้วก็เที่ยวไปชวนใครต่อใครมาร่วมงานด้วย คนที่ไปชวนมาร่วมงานก็สนุกสนานและช่วยกันอย่างเต็มที่อย่างสุดฝีมือ แล้วงานก็ออกมาดี ทุกคนรู้สึกพอใจ

เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 5 ปี ก็มีกลุ่มคนฟังเครื่องเสียงนำแผ่นนี้ไปเป็นแผ่นทดลองเครื่อง แผ่น Inspiration ก็เริ่มเป็นที่รู้จัก ต่อมาก็มีแฟนเพลงเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์นำไปผลิตเป็นแผ่นเสียง ก็ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีก จากเดิมที่อยู่ในกลุ่มของคนฟังตามร้านหนังสือ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ในช่วงเดียวกันนี้เอง Inspiration ก็ได้ถูกนำไปลงในนิตยสารของคนฟังเครื่องเสียง ก็ยิ่งทำให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องซาวนด์ของ Inspiration กันมากขึ้น

หากถามถึงกระแสคุณภาพเพลงในงานชุดนี้ กลุ่มคนฟังทุกกลุ่มค่อนข้างให้การยอมรับในเรื่องคุณภาพเสียง ความไพเราะของเพลง และยังยกย่องให้เป็นงานที่มีคุณภาพอีกชิ้นหนึ่ง

จากตรงนี้เองที่ทำให้เราได้เรียนรู้และมองเห็นว่า นอกจากเพลงต้องมีความไพเราะและความลงตัวแล้ว คุณภาพของเสียงก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน การพูดคุยและการถกเถียงเรื่องซาวด์ทำให้คนทำเพลงมีความรู้เรื่องซาวด์มากขึ้น ทำให้รู้ว่าชาวด์ที่เราฟัง ที่เราเข้าใจ กับซาวด์ที่คนฟังเครื่องเสียงฟังนั้นเป็นยังไง

ด้วยเหตุนี้เองจากข้อมูลทั้งหมดทั้งมวล เลยทำให้คนทำเพลงเกิดแรงบันดาลใจคิดอยากพัฒนาซาวด์ให้ดีขึ้น นอกจากนี้เพลงใน Inspiration ก็ไม่ใช่เพลงวัยรุ่น แต่เป็นเพลงมีการฟังอย่างเป็นจริงเป็นจังในกลุ่มผู้ใหญ่ ก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำเพลงที่มีซาวด์ดีๆ ให้ได้ฟังกัน จากจุดนี้เองจึงเป็นจุดเริ่มในการก่อรูปก่อร่างเป็น Impression Sound Studio ขึ้นมา

Imp aboutus_3.1 001

 

PGig1

 

งานเพลงของ by Impression จะเน้นเรื่องความสงบของจิตใจ เนื่องจากเพลงทั้งหมดล้วนเกิดมาจากความสงบของจิตใจของผู้แต่งนั่นเอง โดยพื้นเพด้านความรู้เรื่องเพลงของผู้แต่งนั้นมาจากพื้นฐานทางด้านดนตรีไทย แล้วธรรมชาติของดนตรีไทยเองก็มองไปที่ความสงบของอารมณ์ อีกทั้งบทเพลงทั้งหมดที่อยู่ในอัลบั้มก็เกิดมาจากวิถีชีวิตที่สั่งสมมา มาจากประสบการณ์ในการฟังเพลง มาจากลักษณะอุปนิสัยและทัศนคติที่มีต่องานศิลปของคนทำเพลงที่สะท้อนและสื่อสารออกมาเป็นบทเพลง

เวลาฟังเพลงของ by Impression นอกจากจะให้ความรู้สึกว่า จิตใจ กับ อารมณ์ มันราบเรียบแล้วก็ยังทำให้ผู้ฟังได้รู้จักนิสัยและตัวตนของคนทำเพลงผ่านเพลงไปพร้อมๆ กัน …