FLOWERS BY HER HAIR CD

500.00 ฿

‘FLOWERS BY HER HAIR’ is an Thai contemporary music art-piece that IMPRESSION SOUND STUDIO by PONGPAN CHANNET proudly presented.

This is an instrumental album, new composition, and adopts some part of Thai traditional music arrangement. Melody is created to Thai scale. Violin and Flute are main instruments that carried its own character in the songs. Songs in this album mainly describe a beauty of Thai traditional women in difference
perspectives— the way she dance, the way she play music instruments. Finally,
we hope an audience will enjoy a contemporary Thai traditional music.

 

97 in stock

SKU: FW-001 Category:

Description

[คำนิยม]

‘‘ผมชอบอารมณ์ที่ปราณีต ละเอียดอ่อน ของงานที่สร้างด้วยหัวใจ ด้วยเชิงชั้น ทางศิลปะที่ลึกซึ่ง ทุกบทเพลงเป็นอย่างนั้น แต่ละเส้นสายที่ร้อยเรียง เป็นความรู้สึก ที่สวยงาม เป็นจิตรกรรมที่ไร้รูปงดงามมีเสน่ห์ และมีคุณค่าต่อยุคสมัย เป็นดนตรี ที่เยียวยาอารมณ์ เป็นความสุข เป็นความรัก.. 

ผมเขียนบรรยายได้เพียงนิดและไม่ดีพอ แต่หัวใจผม รับรสของความสุขนั้นเสมอ เมื่อฟัง และซ้ำไปมาได้ไม่เคยเบื่อ ดนตรีของคุณกิ๊กเป็นงานศิลปะ เป็นมากกว่าเพลง” 

จากมุมมองของครู และคนทํางานศิลปะคนหนึ่ง  อ.ยุทธศักดิ์ วังไพศาล

 

 

 

อัลบั้มนี้กล่าวถึงความงามของผู้หญิงไทยในแง่มุมต่างๆ เช่น ภาพผู้หญิงขณะฟ้อนรํา ในเพลง ‘เส้นผมของนางฟ้า’ และ เพลง ‘รําวงปาเต๊ะ’ หรือ ภาพผู้หญิง เวลาเล่นดนตรีในเพลง ‘นิทราสวรรค์’ 

งานชุดนี้เป็นเพลงบรรเลงที่แต่งขึ้นใหม่ มีการเรียบเรียงใหม่โดยใช้หลักการแนวสังคีต แต่ไม่เต็มรูปแบบนัก เนื่องจากมีการปรับเติมหลักการ ด้วยการใช้คู่เสียงอย่างฝรั่งบ้างอย่างไทยบ้าง สลับกันไปในเพลง ไม่ได้ติดยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งส่วนใหญ่จะใช้เครื่องดนตรีฝรั่งเข้ามาบรรเลง ในการดําเนินทํานองผู้ประพันธ์เจตนาสร้างสเกล(scale) ให้เป็นอย่างไทย เครื่องดนตรี ไวโอลิน (violin) และฟรูท (flute) เจตนานํามาใช้เป็นเครื่องดนตรีหลัก เพื่อสื่อนัยสําคัญ เครื่องดนตรีสองชิ้นนี้ จะเล่นดําเนินคู่กันไป หากแต่มีบุคคลิกของตัวเอง ส่วนเครื่องดนตรีชิ้นอื่นมีเจตนาให้เป็นเสียงประสานและบรรยากาศ 

หากใครชื่นชอบผลงานแนวนี้อยู่แล้ว ก็จะรู้สึกและเข้าใจถึงเส้นสายและท่วงทํานองได้ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งจะเข้าใจโครงสร้างของเพลงไทยอย่างคร่าว ๆ ได้ โดยไม่ยากนัก ท่วงทํานอง ของดนตรีในงานชิ้นนี้ เป็นสําเนียงเพลงไทยภาคกลางที่แฝงไว้ซึ่งสําเนียงภาคใต้บ้าง ล้านนาบ้าง นั่นคงเป็นเพราะผู้ประพันธ์เป็นคนภาคกลางกรุงเทพโดยกําเนิด ประกอบกับมีความผูกพันกับดนตรีไทยมาตั้งแต่วัยเด็ก 

สุดท้ายนี้ด้วยความเคารพครูบาอาจารย์ เพลงที่ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่นี้อาจจะไม่ปรากฎรูปร่าง จิตวิญญาณในวิถีอย่างไทยที่ชัดเจน เนื่องจากบทเพลงได้ถูกปรับให้เข้ากับยุคสมัย โดยมีเจตตนา หมายว่าอยากจะให้ผู้ฟังรุ่นใหม่ได้เข้าใจและเข้าใกล้สุนทรียารมณ์ แห่งครูบาอาจารย์ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้


 

เพลงหอมเจ้าเอย (Fragrant Bloom)
เป็นเพลงที่จินตนาการขึ้นมาขณะเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง กําลังนั่งจัดดอกไม้ด้วยอารมณ์สบายใจ มีความรู้สึกว่าเธอกําลังอยู่ในโลกอีกใบหนึ่ง และกําลังเพลิดเพลินอยู่ในดินแดนแห่งความงามนั้น

เพลงเส้นผมของนางฟ้า (Flowers by Her Hair)
เพลงนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการได้เห็นขบวนของนางรําขณะกําลังเคลื่อนมาแต่ไกลๆ พร้อมกับเสียงกลอง ได้เห็นเส้นสายของนางรําให้ความรู้สึกอ่อนช้อย นุ่มนิ่ม เมื่อขบวนเคลื่อนใกล้เข้ามากระทั่งเห็นรายละเอียด เครื่องแต่งตัวและการกระทบกัน ของเครื่องประดับบนตัวของนางรํา พลันเหลือบมองไปเห็นดอกไม้ ที่อยู่บนมวยผม ขณะที่นางรําแต่ละคนเดินผ่านไป ภาพดอกไม้บนมวยผมทําให้รู้สึกว่าผู้หญิงทุกคน แลดูสวยงาม อ่อนช้อย และอ่อนหวาน

เพลงรําวงปาเต๊ะ (Pa-teh Dance)
ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวีดิโอในงานวิจัยเรื่องชาวเล ที่ภูเก็ต ได้เห็นภาพผู้หญิงชาวเลซึ่งส่วนใหญ่จะมีรูปร่างอวบอั๋นใส่ผ้าถุงลาย ล้อมวงกันรําวง ภาพของการยักย้ายส่ายสะโพกขณะรําวงนั้น มองแล้วให้ความรู้สึกเข้าอยากไปร่วมสนุก เพลงนี้แต่งขึ้นมาด้วยสําเนียงปักษ์ใต้ แต่การเดินทํานองหรือการเล่นดนตรีจะมีกลิ่นไอ ของภาคกลางผสมอยู่ อาจเรียกว่าเป็นเพลงปักษ์ใต้ในมุมมองของคนภาคกลางก็ได้เช่นกัน

ในเพลงนี้กลองทาบรา (tabla) ถูกนํามาสื่อแทนนัยของการยักย้ายส่ายสะโพกของผู้หญิงชาวเล เสียงไวโอลินแทนภาษาทางร่างกายที่พริ้วไหวและอ่อนช้อย กรับไม้ สื่อถึงความเป็นพื้นบ้าน และความสามัคคี ฟรูท (flute) สื่อถึงอุปนิสัยของชาวเลที่รักอิสระเสรี และมีความขี้เล่นสนุกสนาน

เพลงพายเรือไปจ่ายตลาด (Rowing Boat to the Market)
เพลงนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศวิถีชีวิตแถบอัมพวากับบางน้อย ผู้ประพันธ์ ได้มีโอกาสไปนั่งพูดคุยที่ร้านของพี่ไกรฤกษ์แล้วก็น้องนี้ที่ร้านบางน้อยคอยรัก เลยมีเวลา ได้นั่งมองธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนแถวนั้น ถึงแม้อัมพวากําลังจะเปลี่ยนไป แต่ภาพอัมพวา ในความทรงจํายังมีอีกมากให้คิดถึง เพลงที่แต่งขึ้นนี้เป็นภาพที่ผู้ประพันธ์อยากจะคิดถึง ซึ่งมันอาจจะไม่ได้หมายถึงอัมพวาเท่านั้น (เพราะบรรยากาศอัมพวาก็เหมือนกับพระโขนง บ้านเกิดของผู้ประพันธ์ในวัยเด็ก) หากแต่หมายรวมถึงภาพวิถีชีวิต กับความทุกข์ความสุข แบบเดิม ๆ ของคนบนดินแดนแถบนี้ที่กําลังค่อย ๆ เลือนลางหายไป แต่แม้กระนั้นก็ชอบที่จะคิดถึง ความสุขในอดีตที่อยากจะคิดถึง

เพลงเสียงซอสามสายจากห้องใต้หลังคา (A Song from the Lady in an Attic)
เป็นเพลงไทยเดิมที่เกิดขึ้นในคืนหนึ่งขณะหลับฝันไปว่า ได้ไปงานเลี้ยงในบ้านเรือนไทยไม้สักทองหลังหนึ่ง ขณะกําลังเดินไปยังห้องโถงซึ่งเป็นห้องจัดเลี้ยง พลันได้ยินเสียงซอสามสายดังเล็ดลอดออกมา จากห้องใต้หลังคาทางช่องเล็กๆ มีความรู้สึก ถึงลมที่พัดออกมาจากห้องใต้หลังคานั้นเบาเบา ได้ยินเสียงเพลงซึ่งเป็นเพลงที่เล่นด้วยซอสามสาย ในความฝันรู้สึกว่า… เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง กําลังสีซอสามสายอยู่ ดังก้องแว่วๆ ไปทั่วบริเวณ รู้สึกได้ถึงความไพเราะ

 

Comments

comments

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FLOWERS BY HER HAIR CD”

Your email address will not be published.