release date:

September 28, 2020

share:

Track : 10

01 ภูเขาทักทาย
02 เทวดาตัวน้อย
03 เทิ่งบองทิงนองนอย
04 เพลินฟ้า
05 เช้าวันใหม่

[Backing Track]
06 ภูเขาทักทาย
07 เทวดาตัวน้อย
08 เทิ่งบองทิงนองนอย
09 เพลินฟ้า
10 เช้าวันใหม่


ภูเขาทักทาย (Hello Mountain)

  • ภูเขาทักทาย
  • Hello Mountain

New Release !

เพราะเราเชื่อว่า "เพลงดีๆ กระทบจิตใจได้ เพลงเด็กที่ดีสัมผัสหัวใจเด็กได้ ท่วงทำนองและถ้อยคำในเนื้อเพลงที่ถูกจัดวางอย่างลงตัว สดใส สวยงาม มาจากแรงบันดาลใจในการอยากดูแลดวงจิตน้อยๆ ให้เป็นไปในทางที่ดีงาม"คำร้องทำนองโดย ครูป้อม
เรียบเรียงโดย ลุงกิ๊ก
ขับร้องโดย พี่อุ้ม กับ พี่มดแดง
ออกแบบปกโดย พี่เอก
ร่วมกันผลิตและจำหน่ายโดย ลุงๆ ป้าๆ ที่อิมเพรสชั่น
ซีดี มี 10 เพลง (5 เพลงร้อง, 5 เพลง backing tracks)

Comments

comments